Tjänster

TjänsterHär är några exempel på tjänster som du kan välja mellan eller kombinera. Du får alltid en fast prisuppgift innan vi startar, så att du tydligt ser vad just det här uppdraget kommer att kosta. Vi anpassar offerten till din verksamhet och budget. Alla tjänster går att skala upp eller ner efter behov. Tio timmar, eller kanske bara en -  alla uppdrag är lika viktiga. Hittar du inte det du tänker på? Säg till, vi löser det!

Ge varumärket ett samlat innehåll

Formulera vad ditt varumärke ska stå för, vilken målgrupp du har, hur det ska kommuniceras, på vilka plattformar, gör en tidsplan med delmål. Här kan man t ex förbereda ett antal färdiga inlägg till sociala medier att mata ut enligt plan.

Textproduktion till webb

Personligt utformade och långlivade texter till hemsida, utskick etc. Kan gälla delar av en befintlig webbplats eller helt nytt material. Jag skriver på både svenska och engelska.

Idé och produktion, trycksaker

Målgruppsanpassad broschyr, infoblad eller folder. Digital version.Skapande och schemaläggning av inlägg/annonser på sociala medier

Enstaka gång eller regelbundet efter överenskommelse.

Bollplanket

Jag kan fungera som ditt bollplank för varumärkets utveckling och din företagarvardag. Antingen vid ett enstaka tillfälle, eller regelbundet efter önskemål.

Färgstarkt eller sobert? Faktaspäckat eller visionärt? Enkelt eller komplext. Vad vill du säga med ditt varumärke?

$ 00.00